Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zasebni visokošolski učitelj

Visokošolski zavod lahko izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja prepusti zasebnemu visokošolskemu učitelju.

Zasebni visokošolski učitelj je, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Pogoji

 • Posameznik mora biti vpisan v razvid visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

  Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja.

  Za vpis v razvid mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je izvoljen v naziv visokošolski učitelj;
  • ni v delovnem razmerju;
  • mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

  V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.