SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Visokošolski zavod lahko izvajanje posameznih delov predmeta oziroma predmetnega področja prepusti zasebnemu visokošolskemu učitelju.

Zasebni visokošolski učitelj je, kdor je izvoljen v naziv visokošolskega učitelja in je vpisan v razvid zasebnih visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

Pogoji

 • Posameznik mora biti vpisan v razvid visokošolskih učiteljev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo.

  Vpis v razvid se opravi na podlagi pisne vloge visokošolskega učitelja.

  Za vpis v razvid mora posameznik izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je izvoljen v naziv visokošolski učitelj;
  • ni v delovnem razmerju;
  • mu ni s pravnomočno odločbo pristojnega organa odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti.

  V razvid se lahko vpišejo tudi samostojni kulturni delavci, zasebni raziskovalci in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot zasebniki, če so izvoljeni v naziv visokošolskega učitelja.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
21. 2. 2023