Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Za prijavo in uporabo e-postopkov na portalu SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (KDP).  

Za prijavo in uporabo e-postopkov na portalu SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo (KDP).

S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.
Z digitalnim potrdilom se zagotavlja varno in zakonito elektronsko poslovanje.

Digitalno potrdilo potrebujete tudi na drugih državnih portalih – npr. eDAVKI, eUPRAVA, AJPES in drugih aplikacijah.

Digitalno potrdilo lahko pridobite državljani Republike Slovenije, starejši od 15 let, in tujci, ki imate v Republiki Sloveniji dodeljeno matično in davčno številko. Zahtevek za pridobitev KDP naslovite na enega izmed spodaj navedenih izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil.

Izdajatelji kvalificiranih digitalnih potrdil

Kvalificirana digitalna potrdila v Sloveniji izdajajo trije ponudniki storitev zaupanja:

  • Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za digitalno preobrazbo - SIGEN-CA,
  • Halcom d.d. - Halcom CA.
  • Rekono d.o.o. - Rekono CA

Za dostop do e-postopkov na portalu SPOT lahko uporabite digitalno potrdilo (certifikat) omenjenih ponudnikov storitev zaupanja in je lahko izdan za fizično ali pravno osebo. Identifikator prijave na portalu SPOT je davčna številka, ki je vpisana na digitalnem potrdilu.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za digitalno preobrazbo (SI-TRUST) izdaja kvalificirana digitalna potrdila za državljane, za poslovne subjekte in za fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti.

Za fizične osebe so potrdila brezplačna, ostali pa morajo plačati storitve upravljanja s potrdili v skladu z veljavnim cenikom.

Več o potrdilih za pravne osebe je na voljo tukaj.

Rekono  d.o.o.

Izdaja spletna digitalna potrdila za fizične osebe, za zaposlene pravne in za fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti in strežniške sisteme.

Halcom d.d.

Izdaja spletna digitalna potrdila končnim uporabnikom (fizične ali pravne osebe).

 

Prevzem in shranjevanje spletnega digitalnega potrdila

Spletno digitalno potrdilo lahko prevzamete in shranite na dva načina:

  • v shrambo (digitalnih potrdil) brskalnika (ne potrebujete pametne kartice in čitalca pametne kartice) ali
  • na pametno kartico (potrebujete čitalec pametnih kartic).

Natančna navodila za prevzem spletnega digitalnega potrdila so na voljo na spletnih straneh ponudnikov digitalnih potrdil.

Kako pridobite digitalno potrdilo SIGEN-CA za poslovne subjekte?

Korak 1

Izpolnite zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za poslovne subjekte. Zahtevek je sestavljen iz dveh delov oz. iz dveh ločenih zahtevkov. Prvi del zahtevka oz. prvi zahtevek izpolni odgovorna oseba, drugi del zahtevka pa izpolni bodoči imetnik potrdila. Zahtevki se nahajajo na spletni strani https://www.si-trust.gov.si/sl/digitalna-potrdila/poslovni-subjekti/.

Korak 2

Zahtevek je potrebno oddati na prijavni službi na finančnem uradu FURS. Zahtevek osebno odda odgovorna oseba ali pooblaščena oseba za oddajo zahtevka, ki je na zahtevku navedena. 

V prijavni službi ugotovijo istovetnost prosilca, preverijo verodostojnost podatkov in pošljejo podatke izdajatelju SIGEN-CA.

Korak 3

Če prvič oddajate zahtevek, prejmete Pogodbo o upravljanju s kvalificiranimi potrdili SIGEN-CA za poslovne subjekte, ki jo podpišeta obe strani.

Po podpisu pogodbe pripravi SIGEN-CA referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za vsakega bodočega imetnika digitalnega potrdila posebej. Referenčno številko izdajatelj pošlje bodočemu imetniku digitalnega potrdila po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko.

Korak 4

Imetnik digitalnega potrdila se z brskalnikom priključi na ustrezno spletno stran SIGEN-CA, vtipka referenčno številko in avtorizacijsko kodo ter nato prevzame svoje digitalno potrdilo.

Veljavnost digitalnih potrdil je 5 let. Po prenehanju veljavnosti potrdila mora njegov imetnik, če še želi uporabljati elektronske storitve z digitalnim potrdilom SIGEN-CA, pridobiti novo potrdilo.