SPOT

Prilagodite izpis

Ponastavi

marec 2021

Copywriting

V četrtek, 4. marca 2021, ob 9.00 (do 11.30) prijazno vabljeni na delavnico o tem, kako vsebine in besedila, ki prodajajo vaše izdelke ali storitve, dvigniti na višjo raven, da se bo zanje zanimalo vse več ljudi. Za učinkovit copywriting je potrebno osvojiti nekaj preizkušenih trikov in formul. Ne zamudite edinstvene priložnosti za brezplačno pridobivanje veščin, ki delujejo, a največkrat ostanejo zamolčane!
Copywriting (tekstopisje ali pisanje besedil) pomeni pisanje vsebin z namenom oglaševanja in trženja. Namen je bralca spodbuditi v nakup izdelka oziroma storitve. Gre za nekakšno umetnost trženja. V mnogih pogledih je ta metoda podobna, kot bi najeli prodajalca, ki bi naš izdelek predstavljal vsaki stranki posebej. A s to razliko, da z oglasnim besedilom dosežemo veliko število ljudi naenkrat. Naslovnike želimo torej napeljati na to, da bi od nas radi kupovali, v naši vsebini in ponudbi pa uživali.

februar 2021

Priložnosti za digitalno preobrazbo MSP

Priložnosti za digitalno preobrazbo mikro, malih in srednjih podjetij in povezane spodbude

"Naj bom normiranec ali ne?"

Delavnica je namenjena podjetnikom normirancem in tudi potencialnim podjetnikom, ki so pred dilemo kateri sistem ugotavljanja davčne osnove izbrati.
Na delavnici bodo predstavljene prednosti in slabosti, ki jih prinaša sistem »NORMIRANSTVA« razlike med ugotavljanjem davčne osnove kot razlike med dejanskimi prihodki in odhodki oz. z upoštevanjem normiranih odhodkov - davčni obračun 2020.

Financiranje podjetniških idej

Start-up podjetniki si lahko financiranje idej zagotovijo z različnimi sredstvi, ki jih ponujajo nacionalni in mednarodni financerji.

Na webinarju se boste seznanili z nekaterimi nacionalnimi in mednarodnimi razpisi ter prejeli informacijo kako poiskati mednarodne projektne partnerje prek borze Enterprise Europe Network.
Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Davčni obračun

Cilj seminarja, ki bo potekal preko spleta v četrtek, 18. februarja 2021, med 9. in 13. uro, je ponuditi strokovne nasvete in ustrezne praktične napotke, kako razumeti in se pripraviti za izdelavo davčnega obračuna. Leto 2020 je bilo za vse organizacije posebno. V organizacijah, ki so prejele državno pomoč, je potrebno razumeti, ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morale vrniti v letu 2021. Seminar bo vodila doc. dr. Lidija Robnik.

Financiranje podjetniških idej

Start-up podjetniki si lahko financiranje idej zagotovijo z različnimi sredstvi, ki jih ponujajo nacionalni in mednarodni financerji.

Na webinarju bodo SPIRIT Slovenija, Slovenski podjetniški sklad in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije podali informacije glede nekaterih nacionalnih in mednarodnih razpisov ter iskanja mednarodnih projektnih partnerjev prek borze Enterprise Europe Network.

januar 2021

ABC podjetništva

V novo leto bomo vstopili z novimi spoznanji na področju podjetništva in administrativnega vidika poslovanja ter pogledali novosti, ki jih pričakujemo v l. 2021. Pogledali si bomo iz praktičnega vidika, kaj pomeni biti podjetnik, motive za podjetništvo, kaj je funkcija lastnika, direktorja in zaposlenega. Kako v praksi izberemo obliko podjetja in kaj so razlogi za to. Sledile bodo osnove davkov in s tem povezane obveznosti ter praktični primeri v povezavi z obračuni. Na koncu bomo pogledali

Klepetalnica v ruskem jeziku

Na klepetalnici se bo v sproščenem okolju klepetalo v ruskem jeziku in nadgrajevalo svoj besedni zaklad in znanje. Pogovor bo vodila Svetlana, doktorska študentka na univerze, ki je naravna govorka in učiteljica ruskega jezika. *zaželjeno je predznanje ruskega jezika na vsaj A1 ravni.