Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Poenostavljen postopek registracije s.p. za uporabnike, ki boste registrirali podjetje preko portala SPOT

Po novem lahko preko portala SPOT registrirate s.p. tudi v primeru, če je treba v postopku priložiti dokazila

Postopek registracije s.p. preko portala SPOT je poenostavljen in omogoča, da se zahtevana dokazila priložijo k elektronski vlogi. Če stranka dokazil ne more sama pripeti, mora postopek opraviti na točki SPOT.

Portal SPOT že vse od svojega nastanka zagotavlja elektronsko podporo postopku registracije samostojnega podjetnika. Statistika oddanih vlog kaže, da je bila večina registracij s.p. izvedenih na eni izmed točk SPOT. Registracijo s.p. je bilo možno preko spleta v celoti opraviti le v primerih, ko ni bilo potrebno priložiti nobenih dokazil. V primeru, ko je bilo treba v postopku predložiti dokazila, registracije s.p. preko portala ni bilo možno izvesti, dokazila pa je bilo treba predložiti na točko SPOT.

Podjetnik sedaj lahko preko portala SPOT oz. »od doma« vloži popolno vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili. Če želi pa vlogo še vedno lahko odda tudi na točki SPOT, kjer vam pri registraciji in ustanovitvi s.p. pomagajo strokovno usposobljeni referenti.

Možnost oddaje vloge preko portala SPOT, z izbiro SPOT točke, na katero podjetnik dostavi priloge, ne obstaja več.

V postopkih registracije s.p. se zahtevajo naslednje priloge:

  • izjava lastnika objekta, da dovoljuje poslovanje na poslovnem naslovu, če podjetnik ni (so)lastnik objekta na poslovnem naslovu (za s.p. in tudi za njegovo podružnico), ki mora biti overjena na upravni enoti ali pri notarju,
  • potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih, če je rezultat preverjanja, ki se izvede v sistemu SPOT,  da ima oseba neporavnane davčne obveznosti,
  • soglasje prokurista ali zastopnika za primer smrti, da soglaša z imenovanjem,
  • in druge (npr. sklep sodišča o končanem dednem postopku, druga neobvezna priloga ipd.).

Priloga je lahko kopija lastnoročno podpisanega izvirnika listine (skenirana listina) ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom elektronsko podpisana listina.

Podrobnejše informacije pomembne za izvedbo postopka so na voljo tudi v:

 

AJPES

Ministrstvo za javno upravo