Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Obveščamo – vpis elektronskega naslova v PRS za gospodarske družbe je obvezen

Vpis in javna objava elektronskega naslova pri gospodarskih družbah je po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1K) obvezna

Na podlagi zadnje spremembe Zakona o gospodarskih družbah (novela ZGD-1K, objavljena v Uradnem listu RS, št. 18/2021, dne 9. 2. 2021) morajo nove družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Že vpisane družbe pa morajo naslov vpisati najkasneje do 24. 2. 2022.  

Kdo

Elektronski naslov morajo v Poslovni register vpisati kapitalske in osebne gospodarske družbe ter tudi gospodarska interesna združenja in podružnice tujih podjetij  (d.o.o., d.d., d.n.o., k.d., k.d.d., SE, GIZ, EGIZ).

Za koga ta obveznost ne velja

Obveznost ne velja za samostojne podjetnike. 

Kdaj

Obstoječe družbe morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022.

Za novoustanovljene družbe se elektronski naslov v Poslovni register Slovenije (PRS) vpiše že v postopku registracije.

Kako

Družba lahko predloži podatek o elektronskem naslovu za vpis na naslednji način:

  • vloži Predlog za vpis spremembe samo v PRS na točki SPOT,
  • izpolnjen in ročno ali elektronsko podpisan obrazec Predlog za vpis spremembe v PRS (objavljen je tukaj), po pošti ali elektronski pošti pošlje ali osebno dostavi na izpostavo AJPES,
  • na izpostavo AJPES dostavi ali pošlje vlogo (lahko v obliki dopisa, izpolnitev obrazca namreč ni obvezna), ki mora biti elektronsko ali ročno podpisana,
  • hkrati z vložitvijo predloga za vpis spremembe v sodni register, če spreminja tudi druge podatke o družbi, ki ga vloži na točki SPOT ali pri notarju.

Če imam elektronski naslov v PRS že vpisan

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo, ali je ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo na enega izmed zgoraj opisanih načinov.

Družbe, ki imajo vpisan elektronski naslov in so označile, da ne želijo njegove javne objave, morajo AJPES sporočiti, da dovolijo javno objavo vpisanega elektronskega naslova oziroma morajo predložiti drug elektronski naslov za vpis.

Upoštevajte

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.

Za nespoštovanje določbe o vpisu elektronskega naslova v register je predpisana globa, ki je določena v 685. členu Zakona o gospodarskih družbah.

 

AJPES

Ministrstvo za javno upravo