Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Seznam storitev točk SPOT in notarjev

Podjetniki lahko storitve opravite elektronsko na portalu SPOT, nekatere tudi na točkah SPOT in pri notarjih. 

Seznam storitev je razvrščen po organih, ki so pristojni za obdelavo/reševanje vloge oziroma prijave. Nekateri postopki se lahko izvajajo le elektronsko prek portala SPOT, nekatere lahko podjetnik ureja tudi prek točk SPOT in notarjev, nekatere pa se lahko ureja le prek točk SPOT ali samo notarjev.

V seznamu so postopki, ki jih lahko izvajajo pooblaščenci, označeni z zvezdico.

Kaj potrebujete za nemoteno opravljanje storitev pri notarju, točki SPOT ali portalu SPOT si lahko preberete na dnu strani oziroma s klikom na povezavo naslova v tabeli, ki vas preusmeri na izbrano vsebino na dnu strani. 

Portal SPOT

Naziv storitve          Status Prek portala(?) Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih na portalu SPOT sp
ostali poslovni subjekti

 

AJPES / SODIŠČE

 

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Registracija enostavne enoosebne d.o.o. (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke)) sp
gospodarske družbe
Registracija ostalih vrst družb (vpis v sodni/poslovni register ter samodejna dodelitev matične in davčne številke) sp
gospodarske družbe
Sprememba dejavnosti v Poslovni register Slovenije sp
gospodarske družbe
Prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti (enostavne spremembe) pri enostavni eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru sp
gospodarske družbe
Prijava vseh vrst sprememb za vse vrste družb sp
gospodarske družbe
Prijava sprememb poslovne enote v Poslovni register Slovenije sp
gospodarske družbe
Izbris poslovne enote v Poslovni register Slovenije sp
gospodarske družbe
Izbris vseh vrst družb iz sodnega/poslovnega registra sp
gospodarske družbe
Odprtje elektronske knjige sklepov za novoustanovljene enostavne eno-osebne d.o.o. sp
gospodarske družbe
Odprtje fizične knjige sklepov eno-osebne d.o.o. sp
gospodarske družbe
Vpis nameravane firme sp
gospodarske družbe
Vpis poslovne enote v Poslovni register Slovenije sp
gospodarske družbe
Registracija samostojnega podjetnika (vpis v poslovni register) sp
gospodarske družbe
Prijava sprememb podjetnika v poslovni register sp
gospodarske družbe
Izbris podjetnika iz poslovnega registra sp
gospodarske družbe

 

ZZZS

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Prijava samostojnega podjetnika in delavca v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1) Na fizičnih točkah je možna prijava le za šifre 001, 005, 013. sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Odjava samostojnega podjetnika in zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2) Na fizičnih točkah je možna prijava le za šifre 001, 005, 013. sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Nadomestilo plače sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Vloga za potrdila A1 sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev potrdila o številu zaposlenih sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* Storitev lahko opravi tudi pooblaščenec  

FURS

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV (obrazec DDV-P2) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO)  sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Prijava davčnih podatkov (vpis dejavnosti v davčni register in ugotavljanje davčne osnove) sp ✓*
gospodarske družbe
Podatki za izračun osnove nadomestila plače sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

 

* Storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

ZRSZ

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (obrazec PDM-KTD) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca na podlagi bilateralnega sporazuma z BIH in bilateralnega sporazuma s Srbijo sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* Storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

IRSD, ZZZS

 

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Prijava nezgode in poškodbe pri delu sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

 * Storitev lahko opravi tudi pooblaščenec 

OZS

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Pridobitev obrtnega dovoljenja sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Sprememba podatkov v obrtnem registru sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Izbris obrtnika iz obrtnega registra sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Izdaja evropskega potrdila za obrtnike sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dvojnika obrtnega dovoljenja sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* Storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

Upravne enote

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Pridobitev dovoljenja za začasno prebivanje na področju raziskav, višjega ali visokega šolstva sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

MZ

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dvojnika dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Podaljšanje dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

MNVP

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz (CITES) sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživačih vrst sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev dovoljenja izjemna ravnanja v podzemnih jamah sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

MOPE

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Postopek predhodne presoje vplivov na okolje sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Vpis v evidenco prevoznikov odpadkov, trgovcev ali posrednikov z odpadki sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

JAZMP

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Registracija distributerja oz. uvoznika medicinskih pripomočkov sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Registracija proizvajalca, pooblaščenega predstavnika proizvajalca, proizvajalca pripomočka po meri sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

Občine

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata/kmetije  sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Odmera komunalnega prispevka sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Dovoljenje za zaporo ceste zaradi izvajanja del sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Sprememba podatkov za odmero NUSZ sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev potrdila o predkupni pravici sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev mnenja na izdelano projektno dokumentacijo za gradnjo v varovanem pasu prometne površine sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Pridobitev soglasja občine, lastnice zemljišča ob prireditvi sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Zahteva za iizdajo mnenja občine o skladnosti s prostorskim aktom pred izdajo gradbenega dovoljenja sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Prodaja, nakup, menjava in najem zemljišč/a v lasti občine sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Ustanovitev služnostne pravice na nepremičnini v lasti občine sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Zahteva za izdajo soglasja občine glede skladnosti manjše rekonstrukcije s prostorskimi akti   sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Zahteva za izdajo mnenja glede skladnosti dopustnih manjših odstopanj s prostorskim izvedbenim aktom sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev s strani občin sp ✓*
gospodarske družbe ✓*
Zahteva za podaljšanje roka za dopolnitev vloge na področju graditve objektov sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

EKO SKLAD

Naziv storitve Status Prek portala(?)

Na točki SPOT(?) Pri notarju(?)
Nepovratne finančne spodbude Eko sklada pravnim osebam za električna vozila sp ✓*
gospodarske družbe ✓*

* Storitev lahko opravi tudi pooblaščenec   

Storitve na portalu SPOT

Za opravljanje storitev prek portala SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Za brezplačno digitalno potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe lahko zaprosite na upravni enoti. Uporabite lahko tudi digitalno potrdilo, izdano za zaposlene pri poslovnem subjektu. Digitalno potrdilo izdajajo tudi Pošta Slovenije d.o.o., Halcom d.d. in Nova ljubljanska banka d.d..

Vsa podjetja imajo prek sistema elektronskega pooblaščanja s strani zakonitega zastopnika možnost pooblastiti zaposlene ali druge osebe za opravljanje postopkov (oddaja obrazcev za prijavo v socialno zavarovanje, prijava sprememb podatkov o družinskih članih, prijave potrebe po delavcu itd.). Zakoniti zastopnik potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo na njegovo davčno številko, ki bo opravljala storitve v imenu podjetja. Pooblaščena oseba za opravljanje postopkov za podjetje, za katerega je pooblaščena, potrebuje kvalificirano digitalno potrdilo. Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.

Storitve na točki SPOT

Na točkah SPOT potrebujete osebni dokument in svojo davčno številko (samostojni podjetniki). Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo referent SPOT v vašem imenu prek portala SPOT posredoval pristojnim ustanovam.

Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT, so brezplačne.

Storitve pri notarjih

Za obisk notarja potrebujete osebni dokument. Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo notar v vašem imenu prek portala SPOT posredoval pristojnim ustanovam.

Notar zaračuna notarsko overitev dokumentov v skladu z notarsko tarifo. Če bi pri notarju želeli oddati ostale obrazce za zgoraj naštete postopke, bo notar storitve za poslovni subjekt opravil. Strošek postopka pri notarju (M-1, M-2 itd.) znaša po Tarifni številki 15 za vsake pol začete ure dela notarja 23 EUR brez DDV.