Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Vpis v razvid medijev odslej na portalu SPOT

Hitreje do vpisa v razvid medijev, sprememb podatkov in izdajatelja ter izbrisa iz razvida medijev

Izdajatelj medija lahko po novem postopek vpisa v razvid medijev, sprememb in izbrisa na preprost in hiter način izvede prek portala SPOT.

V razvid medijev so vpisani vsi mediji, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Namen razvida medijev je zagotoviti pregled nad medijsko krajino ter strukturo in lastništvom izdajateljev medijev v Republiki Sloveniji. Izdajatelj mora o vpisu, spremembah in izbrisu iz razvida medijev obvestiti Ministrstvo za kulturo v 15 dneh od nastanka, spremembe oziroma od prenehanja. Vpis, spremembe in izbris na osnovi izdajateljeve vloge izvede Ministrstvo za kulturo.

Nekaj koristnih informacij za uporabo portala SPOT in novih e-postopkov

Vlogo lahko prek portala SPOT odda zakoniti zastopnik podjetja oziroma poslovnega subjekta, ki je vpisan v PRS, oziroma pooblaščena oseba, ki na portalu SPOT izvaja postopke za podjetje/poslovni subjekt.

Za oddajo vloge prek portala SPOT potrebujete:

  • dostop do spleta,
  • kvalificirano digitalno potrdilo. Več informacij o pridobitvi digitalnega potrdila je na voljo tukaj,
  • če bo za vaše podjetje oz. poslovni subjekt vlogo urejala pooblaščena oseba, je treba za ta e-postopek urediti pooblastilo za delo prek portala SPOT.

Za nove postopke potrebujete tudi novo pooblastilo

Namesto zakonitega zastopnika lahko v imenu podjetja postopke na portalu SPOT ureja s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba.

Vsi, ki so že zdaj v podjetju zadolženi za urejanje postopkov na portalu SPOT, morajo za dostop do omenjenih postopkov urediti novo pooblastilo.

Glede na organizacijo dela v podjetju lahko zakoniti zastopnik pooblasti kogarkoli, denimo osebo v kadrovski, finančni, splošni službi. Pooblastilo za dostop do teh postopkov lahko podeli tudi izbrani osebi v računovodskem servisu ali pri drugem subjektu, ki za podjetje ureja postopke na portalu SPOT.

Vse informacije o pooblaščanju so zbrane tukaj.