Pooblastilo za delo preko portala SPOT – spot.gov.si

 

 

 

 

 

Kako urediti pooblastilo za delo preko portala SPOT

  • Pooblastilo za delo in urejanje e-postopkov in vlog na portalu SPOT lahko zakoniti zastopnik uredi s pisno vlogo ali elektronsko preko portala SPOT. 
  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT.
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in ga pooblaščeni osebi tudi prekliče.
  • Pooblaščenec se lahko podeljenemu pooblastilu tudi odpove.

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt pooblasti na naslednji način:

1. Izpolnite spodnji obrazec:

2. Zakoniti zastopnik vlogo podpiše.

3. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete na e-naslov, po navadni pošti ali dostavite na naslov vaše točke SPOT. 

Če vloge ne morete skenirati, lahko pošljete tudi fotografijo vloge. Pri tem naj bo fotografija narejena v berljivi in uporabni obliki. Če je fotografij več (ker je vloga na dveh straneh), vlagatelje prosimo, da jih združite v en dokument (npr. word/pdf), ki ga bo referent na točki SPOT lahko vnesel v portal SPOT (neberljive in neuporabne vloge bodo referenti zavračali).

4. Referent na točki SPOT bo podlagi vloge pooblastilo vnesel v portal SPOT.

5. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila in pooblaščena oseba lahko začne delati na portalu SPOT.

Preklic ali odpoved pooblastila

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik pooblaščeni osebi prekliče. Uporabite vlogo:

Če želi pooblaščena oseba odstopiti od podeljenega pooblastila, lahko to uredi z vlogo:

Elektronsko pooblaščanje preko portala SPOT

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo oziroma podjetje, ki bo opravljala e-postopke za podjetje. 

Zadnja sprememba:
23. 8. 2022