Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pooblastilo za delo prek portala SPOT – spot.gov.si

E-postopke na portalu SPOT lahko uporabljajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe in drugi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.

Vloge in zahtevke v imenu podjetja/poslovnega subjekta lahko odda zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec.

 

Kako urediti pooblastilo za delo prek portala SPOT

  • Pooblastilo za delo in urejanje e-postopkov in vlog na portalu SPOT lahko zakoniti zastopnik uredi s pisno vlogo ali elektronsko prek portala SPOT. 
  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT.
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in ga pooblaščeni osebi tudi prekliče.
  • Pooblaščenec se lahko podeljenemu pooblastilu tudi odpove.

Pisno pooblastilo

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt, pooblasti na naslednji način:

1. Izpolni spodnji obrazec:

2. Vlogo podpiše.

3. Izpolnjeno vlogo lahko pošlje na e-naslov, po navadni pošti ali dostavi na naslov vaše točke SPOT.

Če vloge ne morete skenirati, lahko pošljete tudi fotografijo vloge. Pri tem naj bo fotografija narejena v berljivi in uporabni obliki. Če je fotografij več (ker je vloga na dveh straneh), vlagatelje prosimo, da jih združite v en dokument (npr. word/pdf), ki ga bo referent na točki SPOT lahko vnesel v portal SPOT (neberljive in neuporabne vloge bodo referenti zavračali).

4. Referent na točki SPOT bo na podlagi vloge pooblastilo vnesel v portal SPOT.

5. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila in pooblaščena oseba lahko začne delati na portalu SPOT.

Preklic ali odpoved pooblastila

Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik pooblaščeni osebi prekliče. Uporabite vlogo:

Če želi pooblaščena oseba odstopiti od podeljenega pooblastila, lahko to uredi z vlogo:

Elektronsko pooblaščanje prek portala SPOT

Zakoniti zastopnik lahko pooblastilo uredi tudi elektronsko na portalu SPOT. Imeti mora kvalificirano digitalno potrdilo za prijavo v portal SPOT in v nadaljevanju uredi pooblastilo za izbrano pooblaščeno osebo v sistemu pooblaščanja.