Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT skozi številke za leto 2022

Na Ministrstvu za javno upravo smo tudi za leto 2022 pripravili statistični pregled. Število vlog, oddanih prek portala ali vmesnikov SPOT, se je še povečalo. Uporabniki so oddali več kot 2,8 milijona vlog. Za primerjavo: v letu 2021 je bilo prek portala SPOT in vmesnikov oddanih 2,4 milijona vlog.

Povečanje števila elektronsko oddanih vlog gre predvsem na račun uvajanja novih postopkov in e-storitev, med drugimi tudi obvezno urejanje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače, ki jih je od 1. 1. 2023 možno na ZZZS oddati le še prek portala SPOT ali prek vmesnika za urejanje zahtevkov nadomestila plače – eNDM.

Sicer pa je leto 2022 na portalu SPOT zaznamoval tudi obsežen nabor novih in pomembnih e-storitev, ki poslovnim subjektom omogočajo hitrejše in enostavnejše poslovanje z državo in pristojnimi institucijami.

Od meseca junija 2022 lahko podjetniki in poslovni subjekti prek portala SPOT preprosto dostopajo do seznama zaposlenih in potrdila o številu zaposlenih. E-vloga je nadomestila ročno urejanje in obravnavo vloge in s tem bistveno skrajšala postopke. Vlagatelj želene podatke hitro in enostavno dobi prek portala SPOT.

S 1. 9. 2022 je v veljavo stopila sprememba zakonodaje, ki je določala, da so delodajalci v primeru nezgode ali poškodbe pri delu leto dolžni javiti elektronsko. Zakoniti zastopniki ali njihove pooblaščene osebe tako ne izpolnjujejo več fizičnega obrazca ER-8. Vlogo pripravijo na portalu SPOT, po oddaji pa se ta posreduje na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Inšpektorat RS za delo (IRSD). Digitalizacija postopka poenostavlja tudi zakonsko zbiranje podatkov Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), izbranim osebnim zdravnikom pa zagotavlja ažurno seznanitev s pacientovo nezgodo ali poškodbo pri delu.

Leto 2022 je bilo tudi v znamenju priprav na obvezno elektronsko uvedbo urejanja zahtevkov za nadomestilo plače (refundacije) v breme ZZZS. Elektronski postopek je na portalu na voljo že od leta 2017, od 1. 1. 2023 pa so vsi poslovni subjekti zadolženi, da zahtevke urejajo le še elektronsko. V sodelovanju Ministrstva za javno upravo in ZZZS smo tekom leta na postopku uvedli tudi številne nadgradnje, ki vsem, ki za podjetja urejajo zahtevke omogočajo lažji pregled in urejanje zahtevkov. Informacije in napotki, pomembni za urejanje zahtevkov, so na voljo tukaj.  

Preverite še druge podatke in pregled leta 2022 skozi številke

  • letu 2022 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.855.916 vlog:
    • od tega je bilo prek portala oddanih 1.426.834 vlog,
    • prek Kadrovskega vmesnika in Vmesnika eBOL in eNDM je bilo oddanih skupaj 1.249.770 vlog.
    • druge vloge so bile oddane prek točk SPOT, notariatov in drugih organizacij.
  • V celotni mreži točk SPOT največ postopkov izvedejo na točkah SPOT - AJPES.
  • Največje število oddanih vlog bilo izvedenih na postopku M-12, sledita postopka M-2 in M-1.

Na straneh Portal SPOT skozi številke in Statistični pregled leta 2022 so na voljo tudi podrobnejši podatki o delovanju in rabi portala, številu oddanih vlog, pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge in drugi statistični podatki za leto 2022.

 

Vabimo vas, da nas spremljate na spot.gov.si

Ministrstvo za javno upravo