Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT skozi številke za leto 2023

Prek portala SPOT je bilo v letu 2023 oddanih skoraj 3 milijone elektronskih vlog

Skupno so uporabniki prek portala SPOT elektronsko oddali 2.958.799 vlog. Od tega je bilo 2.805.907 vlog oddanih s strani zakonitih zastopnikov in pooblaščenih oseb, ki postopke na portalu SPOT urejajo za podjetja in druge poslovne subjekte. 152.892 vlog pa so uporabniki urejali na fizičnih točkah SPOT oz. na drugih fizičnih izpostavah, med njimi največ na izpostavah AJPES-a, sledijo obrtne zbornice, ostale zbornice, notariati, upravne enote, sodišča, ipd.

Med največkrat uporabljenimi e-postopki je urejanje vlog za namen prijave zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni oz. t. i. obrazec M-12 in sicer je bilo v letu 2023 oddanih 1.127.870 teh vlog. Po številu oddanih vlog sledi postopek za prijavo v obvezna socialna zavarovanja - M1. Oddanih je bilo 435.169 vlog. Nekaj manj pa je bilo odjav iz socialnih zavarovanj in sicer je bilo oddanih 417.916 vlog.

Od 1. 1. 2023 je zahtevke za nadomestilo plače mogoče urejali le še elektronsko prek portala SPOT ali z uporabo vmesnika za nadomestila plače. V letu 2022 je bilo elektronsko oddanih 321.711 zahtevkov, v lanskem letu pa je bilo elektronsko oddanih 392.254 zahtevkov za nadomestilo plače.

Izpostaviti je treba tudi poizvedbe in prenose za elektronske bolniške liste – eBOL, ki jih za potrebe vodenja odsotnosti, obračuna plače ali pripravo zahtevkov za nadomestilo plače izvedejo delodajalci. Za eno bolniško odsotnost se lahko izvede tudi več poizvedb. Izvedenih je bilo 11.302.703 poizvedb za pridobitev in prenos bolniških listov. V povprečju pa je bilo izvedenih približno 30.000 poizvedb na dan.

Na portalu SPOT so bile v letu 2023 uvedene številne nove elektronske storitve. Med postopki, ki bistveno poenostavljajo poslovanje poslovnim subjektom z državo, je zagotovo uvedba elektronskega postopka za pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače.

Ob zaključku leta statistika kaže, da je bilo izvedenih 2.958.799 vseh postopkov.

Še več statističnih podatkov si lahko ogledate tukaj.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo