Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Ukinitev e-vloge za subvencijo za električna vozila preko portala SPOT

Samo še do petka, 12.7.2024, lahko preko portala SPOT oddate elektronsko vlogo za nepovratne finančne spodbude Eko sklada za električna vozila

Eko sklad za spodbujanje trajnostne mobilnosti dodeljuje nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za nakup novih električnih vozil. Spodbuda je namenjena nakupu okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki zmanjšujejo emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa. Po nakupu in registraciji vozila lahko pravna oseba preko portala SPOT odda vlogo v elektronski obliki za pridobitev nepovratne finančne spodbude in po pozitivni odločbi Eko sklada prejme nakazilo spodbude.

E-vlogo preko portala SPOT lahko oddate samo še do petka, Eko sklad namreč 12.7.2024 ob 24:00 uri zapira javni poziv 108SUB-EVPO23 za nepovratne finančne spodbude za električna vozila pravnim osebam.

Več informacij o nadaljnjem subvencioniranju nakupa okolju prijaznejših vozil za pravne osebe je na voljo na spletni strani Eko sklada.