SPOT

Zapiranje s.p. in d.o.o.

Družbe in samostojni podjetniki se odločajo za prenehanje svoje dejavnosti iz različnih razlogov. Ti so lahko nelikvidnost, združitev z drugo družbo, potek časa za katerega je bila družba ustanovljena ali upokojitev nosilca dejavnosti.