Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih je delodajalec o nameravanem organiziranju dela na domu, pred začetkom dela delavca, dolžan obvestiti Inšpektorat RS za delo (IRSD).

Obvestilo o delu na domu mora delodajalec na IRSD oddati preko portala SPOT.

V vlogi delodajalec navede:

  • podatke o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja),
  • podatke, ki se nanašajo na delavca, ki bo opravljal delo na domu (osebno ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo opravljal delavec, delovna sredstva in delovna oprema, ki jo bo delavec uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu),
  • morebitno tveganje za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Po oddaji vloge preko portala SPOT se podatki o oddani vlogi zapišejo v evidenco, ki jo vodi IRSD.

Delodajalcem predlagamo, da v obvestilo vnesejo podatke za daljše časovno obdobje, tako da jim ne bo treba obrazca izpolnjevati vsak teden.

Splošno o delu na domu

Kot delo na domu šteje delo, ki ga delavec opravlja na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri, ki so zunaj delovnih prostorov delodajalca. Za delo na domu šteje tudi delo na daljavo, ki ga delavec opravlja z uporabo informacijske tehnologije.

S pogodbo o zaposlitvi se delodajalec in delavec lahko dogovorita, da bo delavec na domu opravljal delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca za celotno trajanje ali le del delovnega časa delavca.

Če delodajalec ne obvesti inšpektorata za delo o nameravanem organiziranju dela na domu, je predpisana globa, prav tako Zakon o delovnih razmerjih z vidika opravljanja dela na domu predvideva sankcije v primerih kršitev zagotavljanja varnih delovnih pogojev.

Inšpektor za delo lahko prepove delo na domu, če je delo na domu škodljivo ali obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce ali za življenjsko in delovno okolje.

Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, obvestilo pošljejo Inšpektoratu za delo elektronsko, preko portala SPOT.

Za oddajo obvestila o delu na domu prek portala SPOT lahko zaprosi:

  • zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ali
  • pooblaščena oseba, ki jo je zakoniti zastopnik poslovnega subjekta pooblastil za izvajanje tega in/ali ostalih postopkov portala SPOT.

Natančen opis postopka oddaje vloge, iskanje že oddanih vlog, prevzemanje dokumentov in druge podrobne informacije v zvezi z e-postopkom, so na voljo v Navodilih za izpolnjevanje vloge Obvestilo o delu na domu prek portala.

Pomembne informacije za uporabo portala SPOT in oddajo vloge