Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3)

Sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih se sporoča z obrazcem M-3.

Z obrazcem M-3 kot zavezanec za prijavo (delodajalec, samostojni podjetnik, družbenik, ki je poslovodna oseba) sporočite:

 • spremembo določenih podatkov v nezaključenem (odprtem) zavarovanju in spremembo določenih podatkov v že zaključenem (zaprtem) zavarovanju,
 • popravek podatkov, ki so bili napačno izpolnjeni v določenih rubrikah že vloženega obrazca M-1 (obrazec za prijavo v obvezna socialna zavarovanja) ali M-3.

Kje in kako oddati vlogo?

OBVEZNO elektronsko prek portala SPOT:

 • Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod),
 • Prek portala SPOT lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba

Osebno na točki SPOT:

 • Zavezanci za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001 urejate tudi na točki SPOT.
 • Samostojni podjetniki zase in za svoje delavce (šifra podlage za zavarovanje 005 in 013).

Osebno ali po pošti na ZZZS:

 • Fizične osebe (npr. kmeti, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic)
 • Osebno ali po pošti na ZZZS lahko obvezna socialna zavarovanja zase ureja tudi družbenik gospodarske družbe ali ustanovitelj zavoda, ki je poslovodna oseba

  Zavezanec za prijavo – fizična oseba za sporočanje sprememb uporabi elektronsko oblikovan obrazec M-3 (PDF). Taka oblika omogoča, da ga na računalniku izpolnite in izpolnjenega natisnete, ali pa natisne prazen obrazec in ga ročno izpolnite. V obrazec vpišite podatke za osebo, za katero sporočate spremembo v obveznem socialnem zavarovanju.

  Izpolnjen obrazec pošljete po pošti ali vložite osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS

Sprememba/popravek nezaključenih (odprtih) zavarovanj

Z obrazcem M-3 lahko prek portala SPOT opravite spremembo oziroma popravek podatkov, sporočenih z obrazcem M-1 ali M-3 samo v nezaključenem (odprtem) zavarovanju, in sicer v naslednjih rubrikah:

 • matična številka enote poslovnega subjekta;
 • številka delovnega dovoljenja;
 • iztek zavarovalnih pogojev;
 • vrsta izobrazbe (KLASIUS–SRV);
 • področje izobrazbe (KLASIUS–P);
 • poklic, ki ga opravlja (SKP–08);
 • delovno razmerje;
 • izmensko delo;
 • poslan v državo;
 • vrsta invalidnosti.

Razveljavitev/storno zaključenih (zaprtih) zavarovanj

Pri zaprtih (zaključenih) zavarovanjih lahko z obrazcem M-3 sporočite samo razveljavitev (storno) že zaključenega zavarovanja v celoti.

Razveljavitev zaključenega zavarovanja se izvede v naslednjih primerih:

1. če so bili z obrazcem M-1 sporočeni naslednji napačni podatki:

 • registrska številka;
 • EMŠO zavezanca;
 • EMŠO zavarovanca;
 • datumpričetka zavarovanja;
 • podlaga za zavarovanje;
 • delovni/zavarovalni čas zavarovanca;
 • polni delovni/zavarovalni čas zavezanca;

2. če so bili z obrazcem M-2 sporočeni naslednji napačni podatki:

 • vzrok spremembe zavarovanja;
 • datum spremembe zavarovanja.

Rok za vložitev obrazca M-3

Spremembo podatkov z obrazcem M-3 sporočite v osmih dneh od nastanka spremembe oziroma ugotovitve napake. 

Podroben postopek spremembe podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih prek portala SPOT je opisan v navodilu za izpolnjevanje obrazca M-3.