Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Primerjava med s.p. in d.o.o.

 

S.P.

D.O.O.

Osebna odgovornost

DA (odgovarjate z osebnim premoženjem)

NE (odgovarjate le s  kapitalom podjetja)

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500,00 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

Brezplačno

Enostavni postopek (brezplačno)

Zahtevni postopek (pri notarju po notarski tarifi)

Obdavčitev dobička

16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % (dohodninska lestvica)

Davek od dohodkov pravnih oseb - vedno enaka davčna stopnja (19 %)

Vodenje poslovnih knjig

Enostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Normirancem ni treba voditi poslovnih knjig VEČ+

Dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun - denar

Z denarjem na računu prosto razpolagate.

Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.

Plača

Dobiček s.p. je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne morete uveljavljati kot strošek.

D.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.


Krediti - sredstva na razpisih

Ureditev bančnega kredita je zelo težavna, možnosti prijave za pridobitev sredstev na razpisih pa omejene.

Ureditev bančnega kredita je lažja, za prijavo na razpise je oblika primernejša.

Letno poročilo

Rok za oddajo 31.3.. S.P., ki je obdavčen na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih prihodkov, letnega poročila ni potrebno oddati.

Rok za oddajo do 31.3. Srednje in velike družbe v osmih mesecih po koncu poslovnega leta predložijo za namen objave revidirano in konsolidirano letno poročilo.