Razlika med pooblastilom za delo preko portala SPOT ali pooblastilom za delo preko vmesnika

Preden začnete urejati ustrezne obrazce vlog za podelitev, preklic ali odpoved pooblastila, preverite, ali želite urediti pooblastilo za delo preko portala SPOT ali pooblastilo za delo preko vmesnika.

Pooblastilo za portal SPOT

Pooblastilo za delo in opravljanje e-postopkov preko portala SPOT uredite in pooblastite fizično osebo, kadar:

  • bo pooblaščena oseba do e-postopkov SPOT dostopala preko portala SPOT na povezavi spot.gov.si,
  • želite, da pooblaščena oseba v imenu vašega podjetja prek portala SPOT opravlja postopke, ki niso podprti na Kadrovskem vmesniku ali Vmesniku za prenos eBOL in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Pooblastilo za spletne vmesnike

Pooblastilo za delo preko Kadrovskega vmesnika (eHRS) ali preko Vmesnika eBOL in eNDM uredite in pooblastite podjetje/poslovni subjekt, kadar:

  • želite M obrazce (prijave, spremembe v obvezna socialna zavarovanja) urejati preko kadrovskega programa (če izpolnjuje pogoje), ki ga ima pooblaščeno podjetje, ali
  • želite pooblaščenemu podjetju omogočiti dostop do e-bolniških listov in/ali oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače preko programa za plače, programa za vodenje odsotnosti oziroma druge programske opreme (če izpolnjuje pogoje).

Primer: Računovodski servis ima ustrezen program za plače in izpolnjuje pogoje, če ima urejeno prijavo odjemalca. Za dostop do bolniških listov ali urejanje M-obrazcev morajo stranke računovodskega servisa urediti pooblastilo.

Grafični prikaz pooblaščanja za portal SPOT in vmesnike

Zadnja sprememba:
18. 2. 2022