Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Samozaposleni v kulturi so ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo različne poklice s področja kulture in so vpisani v razvid pri Ministrstvu za kulturo.

Vpis v razvid samozaposlenih v kulturi

Seznam specializiranih poklicev v kulturi, s katerimi se lahko vpišete v razvid samozaposlenih v kulturi:

Pogoji za pridobitev statusa

Za pridobitev statusa morate izpolnjevati naslednja pogoja:

Status samozaposlenega v kulturi pridobite z vpisom v razvid samozaposlenih v kulturi, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo.

  • Postopek za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi se začne na vašo zahtevo na predpisani vlogi, ki ji je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila.
  • Vlogo lahko oddate po pošti ali v vložišču Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana, ves poslovni čas ministrstva. Lahko jo posredujete tudi na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Vlogo lahko oddate tudi elektronsko.

Vsako spremembo, ki vpliva na pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi oz. uživanje pravice (zaposlitev s polnim ali polovičnim delovnim časom, samostojno poklicno opravljanje druge dejavnosti, spremembo bivališča ali druga pravno pomembna dejstva), morate po vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi sporočiti ministrstvu najkasneje v 15 dneh.

Kontaktni osebi za več informacij

Več informacij lahko dobite pri kontaktni osebi v času uradnih ur ministrstva.

Špela Fortuna
T: 01 400 79 10
E: spela.fortuna@gov.si 

Bojana Kosmač
T: 01 400 79 05 
E: bojana.kosmac@gov.si

Več informacij o statusu samozaposlenega v kulturi