Skip to main content Republic of Slovenia SPOT
State portal for business entities

Informative Notice

Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

A person responsible for plant health protection in the field of wooden material processing and labelling

A person responsible for plant health protection is a natural entity with professional experience in the special processing and labelling of wooden packaging material.

A person responsible for plant health protection is in a regular labour relationship or contractual relationship with a facility and it performs and fulfils the obligations of registered facilities on its behalf.

Conditions

 • The person responsible for plant health in the field of processing and labelling of wooden material must have a university or high professional education in the field of wood processing and at least five years of work experience with the procedures specific wood processing.

  Evidence

  Dokazilo o ustrezni izobrazbi:

  kopija diplome

  Dokazilo o delovnih izkušnjah:

  Pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom ali pisna izjava pravne ali

  fizične osebe iz katere izhaja, da je posameznik pri njen opravljal

  storitve na področju posebne obdelave lesa, v kateri sta navedeni vrsta in čas

  opravljanja takšnih storitev - original ali overjena fotokopija.

  Priložiti je potrebno tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

  Legal basis

Cross-border provisions of profession

Čezmejno/občasno opravljanje poklica ni definirano.