Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

Q88.991 Šifra SKD

Sem spada

  •   dobrodelne in podobne storitve humanitarnih organizacij, ki nudijo pomoč posameznikom in skupinam v stiski:
  •   dejavnosti za pomoč žrtvam naravnih nesreč, beguncem, priseljencem ipd., vključno z začasno nastanitvijo
  •   zbiranje sredstev za dobrodelne namene
  •   druge storitve humanitarnih organizacij