SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij

Q88.991 Šifra SKD

Sem spada

  •   dobrodelne in podobne storitve humanitarnih organizacij, ki nudijo pomoč posameznikom in skupinam v stiski:
  •   dejavnosti za pomoč žrtvam naravnih nesreč, beguncem, priseljencem ipd., vključno z začasno nastanitvijo
  •   zbiranje sredstev za dobrodelne namene
  •   druge storitve humanitarnih organizacij
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020