Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnosti SKD

Prilagodite izpis

Filter
Ponastavi

Število dejavnosti: 649

01

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

03

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

05

Pridobivanje premoga

06

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

07

Pridobivanje rud

08

Pridobivanje rudnin in kamnin

09

Storitve za rudarstvo

10

Proizvodnja živil

12

Proizvodnja tobačnih izdelkov

19

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

21

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

36

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37

Ravnanje z odplakami

38

Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z njimi, pridobivanje sekundarnih surovin

39

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

46

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

47

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

53

Poštna in kurirska dejavnost

60

Radijska in televizijska dejavnost

65

Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

70

Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje

71

Arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje

75

Veterinarstvo

79

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti

80

Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

91

Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

92

Prirejanje iger na srečo

97

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

99

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles