Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnosti SKD

Prilagodite izpis

Filter
Ponastavi
01

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

10

Proizvodnja živil

36

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37

Ravnanje z odplakami

39

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

46

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

47

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

60

Radijska in televizijska dejavnost

65

Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

75

Veterinarstvo

79

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti

80

Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

97

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

99

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles