SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Prilagodite izpis

Ponastavi
01

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

03

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

10

Proizvodnja živil

36

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

37

Ravnanje z odplakami

39

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

46

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

47

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

60

Radijska in televizijska dejavnost

65

Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

75

Veterinarstvo

79

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti

80

Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

97

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

99

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles