Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

C18.200 Šifra SKD

Sem spada

  • razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvirnikov na gramofonske, laserske in podobne plošče in magnetne trakove
  • razmnoževanje videozapisov iz izvirnikov na magnetne trakove, digitalne plošče (CD, DVD) ali druge nosilce videozapisa
  • razmnoževanje izvirnikov programske opreme in podatkov na diskete in trakove

Sem ne spada

  • reprodukcija tiskanega gradiva (tiskanje), gl. 18.110, 18.120
  • založništvo programov in zapisov, gl. 58.2
  • produkcija in distribucija filmov, videofilmov ipd., gl. 59.110, 59.120, 59.130
  • snemanje izvornih zapisov (matric), gl. 59.200