SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

C18.200 Šifra SKD

Sem spada

  • razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvirnikov na gramofonske, laserske in podobne plošče in magnetne trakove
  • razmnoževanje videozapisov iz izvirnikov na magnetne trakove, digitalne plošče (CD, DVD) ali druge nosilce videozapisa
  • razmnoževanje izvirnikov programske opreme in podatkov na diskete in trakove

Sem ne spada

  • reprodukcija tiskanega gradiva (tiskanje), gl. 18.110, 18.120
  • založništvo programov in zapisov, gl. 58.2
  • produkcija in distribucija filmov, videofilmov ipd., gl. 59.110, 59.120, 59.130
  • snemanje izvornih zapisov (matric), gl. 59.200
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020