Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

P85.320 Šifra SKD
Glede na slovenski izobraževalni sistem obsega razred NACE Rev. 2 »85.32 Technical and vocational secondary education« dejavnosti institucij, ki izvajajo programe v kategorijah/ravneh 3B in 3C Višje sekundarno izobraževanje (ISCED 1997). Te institucije hkrati izvajajo tudi programe, ki omogočajo, da se po drugi poti nadaljuje ali dokonča srednje strokovno izobraževanje (programi poklicnega tečaja), ki pa jih po obstoječi slovenski praksi razvrščamo v kategorijo/raven 4 Posekundarno neterciarno izobraževanje (ISCED 1997). Skladno s tem v Sloveniji razred 85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje obsega dejavnosti institucij, ki izvajajo programe v ustreznih kategorijah/ravneh 3 in 4 (ISCED 1997). Sem spada izobraževanje, katerega temeljni cilj je usposobitev za opravljanje enega sorodnega poklica ali več oziroma priprava na delo. Splošno znanje se povezuje s strokovnim, v nekaterih programih tudi s praktičnim delom. Sem se razvršča izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja (npr. poklicno tehniško izobraževanje, poklicni tečaji).

Sem spada tudi

  •   srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje, prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami
  •   srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje z jezikovnimi prilagoditvami
  •   srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje s prilagoditvami za odrasle

Sem ne spada

  •   izobraževanje, ki se izvaja po programih strokovnih gimnazij
  •   višje strokovno izobraževanje, gl. 85.421
  •   visoko strokovno izobraževanje, gl. 85.422
  •   dejavnost dijaških domov, gl. 55.900

SURS sem uvršča tudi

  •   Storitve višješolskih izobraževanj, ki so neposredno povezane z opravljanjem pripravništev in specializacij