Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje Urada za intelektualno lastnino

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti kolektivnih organizacij pridobijo pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Vloga za pridobitev dovoljenja se vloži pri Uradu za intelektualno lastnino.

 

Urad za intelektualno lastnino izda dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice pravni osebi, če so vloga in predloženi dokumenti v skladu z Zakonom o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) in Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in če iz njih izhaja, da bo pravna oseba zagotovila učinkovito kolektivno upravljanje pravic.

 

V nasprotnem primeru Urad za intelektualno lastnino ne izda dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice, prav tako pa ne izda dovoljenja za kolektivno upravljanje avtorske pravice pravni osebi, če gre za pravice, ki se obvezno kolektivno upravljajo, in je za isto vrsto avtorskih del in za iste pravice že izdano dovoljenje za kolektivno upravljanje avtorske pravice drugi kolektivni organizaciji.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Dejavnost kolektivnih organizacij na področju avtorske in sorodnih pravic

Register dovoljenj