Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst

Zavestno poškodovanje, zastrupljanje, usmrtitev, odvzem iz narave, lovljenje, ujetje ali vznemirjanje zavarovanih živali zavarovanih vrst, je prepovedano.

Prav tako je prepovedano zadrževanje v ujetništvu živih živali, ki so bile odvzete iz narave in posedovanje mrtvih živali, njihovih delov in izdelkov iz njih ter struktur, če so bile odvzete iz narave, kot tudi prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ali ponujanje za prodajo ali zamenjavo.

Če ni druge možnosti in ravnanja ne bo škodovalo ugodnemu stanju živalske vrste, se lahko na podlagi izdanega dovoljenja izjemoma dovoli usmrtitev, odvzem iz narave, ujetje, vznemirjanje, zastrupitev ali poškodovanje zavarovanih živali opredeljenih v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Termin obnove

Obveznosti imetnika dovoljenja za izjemna ravnanje z živalmi zavarovanih vrst:

  • letno poročilo o izvedenih ravnanjih poslati na MNVP