Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za prenos v Evropski uniji, uvoz, izvoz in tranzit eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov

Dovoljenje potrebujejo pravne osebe ali podjetniki, ki nameravajo uvažati, izvažati ali prenašati eksploziva, strelivo ali pirotehniko v Evropski uniji.

Dovoljenje za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz se lahko izda pravni osebi ali podjetniku, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom. V primeru izdaje dovoljenja za tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali streliva ni potrebno.

Pravna oseba ali podjetnik, ki nima dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom, lahko opravlja samo prevoz eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva.

Prevoznik mora zagotoviti, da ima voznik dovoljenje za prenos, uvoz, izvoz ali tranzit ves čas prevoza pri sebi. Voznik mora dovoljenje pokazati na zahtevo policista ali carinika.

Imetnik dovoljenja za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov podrazredov 1.1 in 1.2 mora 48 ur pred predvidenim prihodom o tem obvestiti mejni prehod, naveden v dovoljenju.

Izdaja dovoljenja za prenos v Evropski uniji in za uvoz ali izvoz eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva je vezana na predhodno posedovanje dovoljenja za proizvodnjo ali promet z eksplozivi, pirotehničnimi izdelki ali strelivom.

Preklic dovoljenja: Ministrstvo za notranje zadeve lahko v dovoljenju določi posebne varnostne ukrepe za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov, pirotehničnih izdelkov ali streliva čez ozemlje Republike Slovenije ali prekliče že izdano dovoljenje, če to zahtevajo razlogi javne varnosti.