Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Javno pooblastilo za opravljanje presoje tveganja za naravo

Presoja tveganja za naravo se lahko izvaja le ob predhodni pridobitvi pooblastila. 

Pooblastilo se pridobi na podlagi vloge za pridobitev pooblastila.

Pooblastilo se pridobi za določene rastlinske ali živalske vrste, za katere se bo opravljala presoja tveganja za naravo. Pooblastilo se lahko pridobi za izvajanje presoje tveganja za naslednje skupine:

 • kopenski sesalci,
 • morski sesalci,
 • ptiči,
 • dvoživke in plazilci,
 • sladkovodne ribe,
 • morske ribe,
 • žuželke,
 • ostali kopenski nevretenčarji,
 • ostali morski nevretenčarji,
 • ostali sladkovodni nevretenčarji,
 • praprotnice in semenke,
 • mahovi,
 • sladkovodne alge,
 • morske alge,
 • glive,
 • bakterije.

Za pridobitev pooblastila je treba imeti vsaj eno odgovorno osebo za izvedbo presoje tveganja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Presojanje tveganja za naravo

 • Presojo tveganja lahko opravlja le odgovorna oseba za izvedbo presoje tveganja pri pravni ali fizični osebi s pooblastilom ministra o usposobljenosti za izvajanje presoje tveganja za naravo.

  Posameznik mora imeti ustrezno izobrazbo in dobro poznavanje ekologije in biologije.

  Podrobneje

Termin obnove

Termin obnove: Pet let

Seznam dejavnosti

Zadnja sprememba:
21. 9. 2021