Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o ocenitvi mošta, vina in drugih proizvodov

Z oceno mošta, vina in drugih proizvodov se ugotavlja primernost za promet. Določijo se ustrezne označbe, ki jih lahko imajo mošt, vino in drugi proizvodi v prometu.

Ocenjevanje obsega naslednje zaporedne faze:

 • naročilo naročnika ali zahtevek pristojne inšpekcije,
 • vzorčenje vzorca za oceno,
 • preveritev podatkov o geografskem poreklu iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali certifikata države izvoznice
 • laboratorijska analiza vzorca (razen za mešanice vina z drugimi proizvodi)
 • organoleptična ocena vzorca (razen za zgoščen grozdni mošt in rektificiran zgoščen grozdni mošt)
 • izdaja odločbe o ocenitvi vzorca

Postopek ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov se začne z izpolnitvijo naročilnice.

Ocenitev mošta, vina in drugih proizvodov izvede na zahtevo pridelovalca ali na zahtevo pristojne inšpekcije pooblaščena organizacija. Pooblaščene organizacije v Sloveniji so:

Stroški ocenjevanja so odvisni glede na vrsto proizvoda, ki se ocenjuje. Stroške ocenitve nosi naročnik ocene.

Vrste proizvodov, za katere je potrebno pridobiti odločbo o ocenitvi, so:

 • mošt,
 • kakovostno vino,
 • vrhunsko vino,
 • vina PTP (cviček, teran, belokranjec, metliška črnina, bizeljčan),
 • deželno vino PGO.

Vzorce se oceni s kemično analizo, kjer se preverja predpisane parametre in organoleptično oceno, kjer se preverja lastnosti vzorca, kot so: barva, vonj, okus, bistrost.

Z oceno se potrjuje tudi ostale vrste vina:

 • brezalkoholno vino (največ 0,5 vol. %)
 • nizkoalkoholno vino (med 0,5 vol. % do 5,0 vol. %)

Pogoji in dokazila

 • Za ocenitev vina iz razreda kakovostnih vin pdpo, pridelanega v Republiki Sloveniji, jemlje vzorce pooblaščena organizacija.

  Za ocenitev mošta, deželnega vina PGO in drugih proizvodov je pridelovalec sam dolžan poslati vzorec za ocenitev pooblaščeni organizaciji.

  Pribor za jemanje vzorcev, steklenice in druga embalaža, ki se uporabi za odvzem vzorcev, morajo biti čisti, brez vonja, steklenice pa predhodno tudi izprane z vinom, drugim proizvodom ali enološkim sredstvom, katerega vzorec se jemlje.

  Vzorec vina in drugih proizvodov mora biti odvzet v petih enotah vzorca, vzorec enološkega sredstva pa v treh enotah vzorca. Eno enoto vzorca predstavlja ena steklenica vina ali drugega proizvoda volumna najmanj 0,75 litra oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna ali eno pakiranje enološkega sredstva.

  Količina odvzetega vzorca mora biti tolikšna, da je mogoče opraviti analizo vzorca, in sicer:

  • pri neoriginalno polnjenem vinu ali drugih proizvodih se vzame vzorec v najmanj pet steklenic volumna najmanj 0,75 litra oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen vzorca doseže najmanj 3,5 litra;
  • pri originalno polnjenem vinu ali drugih proizvodih se vzame vsaj pet steklenic volumna najmanj 0,75 litra iste serije oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen vzorca doseže najmanj 3,5 litra;
  • pri enoloških sredstvih se vzame vzorec v treh pakiranjih po najmanj 100 g ali v izvirnem pakiranju.

  Vsaka enota vzorca se zapre z inertno zaporko oziroma zamaškom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.

  Pravne podlage

 • Za ocenitev vina iz razreda kakovostnih vin pdpo, pridelanega v Republiki Sloveniji, jemlje vzorce pooblaščena organizacija.

  Za ocenitev mošta, deželnega vina PGO in drugih proizvodov je pridelovalec sam dolžan poslati vzorec za ocenitev pooblaščeni organizaciji.

  Pribor za jemanje vzorcev, steklenice in druga embalaža, ki se uporabi za odvzem vzorcev, morajo biti čisti, brez vonja, steklenice pa predhodno tudi izprane z vinom, drugim proizvodom ali enološkim sredstvom, katerega vzorec se jemlje.

  Vzorec vina in drugih proizvodov mora biti odvzet v petih enotah vzorca, vzorec enološkega sredstva pa v treh enotah vzorca. Eno enoto vzorca predstavlja ena steklenica vina ali drugega proizvoda volumna najmanj 0,75 litra oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna ali eno pakiranje enološkega sredstva.

  Količina odvzetega vzorca mora biti tolikšna, da je mogoče opraviti analizo vzorca, in sicer:

  • pri neoriginalno polnjenem vinu ali drugih proizvodih se vzame vzorec v najmanj pet steklenic volumna najmanj 0,75 litra oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen vzorca doseže najmanj 3,5 litra;
  • pri originalno polnjenem vinu ali drugih proizvodih se vzame vsaj pet steklenic volumna najmanj 0,75 litra iste serije oziroma enakovredno število steklenic manjšega volumna tako, da skupni volumen vzorca doseže najmanj 3,5 litra;
  • pri enoloških sredstvih se vzame vzorec v treh pakiranjih po najmanj 100 g ali v izvirnem pakiranju.

  Vsaka enota vzorca se zapre z inertno zaporko oziroma zamaškom, ki ga ni mogoče ponovno uporabiti.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Register dovoljenj ni javen