Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju druge organizacije na območju upravne enote

Druga priznana organizacije, ki deluje na območju ene ali več upravnih enot, lahko izvaja posamezne naloge potrjenega rejskega programa v prašičereji, govedoreji in reji drobnice na podlagi pridobljene odločbe o priznanju druge organizacije izdane s strani pristojnega organa.

Organizacija za pridobitev odločbe o priznanju vloži vlogo na pristojni organ. Po administrativnem in vsebinskem pregledu pristojni organ izda odločbo za obdobje petih let.

Druga priznana organizacija mora pred opravljanjem dejavnosti zagotoviti ustrezne prostore in opremo ter strokovno vodjo in druge usposobljene strokovne delavce.

Po prejetju odločbe o priznanju pristojni organ vpiše v evidenco drugih priznanih organizacij z naslednjimi podatki:

  • ime in sadež organizacije,
  • številka in datum odločbe o priznanju druge organizacije,
  • področje in območje delovanja,
  • obdobje veljavnosti priznanja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Druge priznane organizacije v živinoreji

Register dovoljenj

Register ni javen