SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Odločba o priznanju poklicne kvalifikacije po avtomatičnem sistemu za veterinarje

Z odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije posameznik lahko pridobi licenco za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji.

Avtomatično priznavanje temelji na ustreznim minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev, med katerimi je tudi poklic veterinar. Kateri so minimalni pogoji usposobljenosti za posamezno državo lahko preverite v Prilogi V, Direktive evropskega parlamenta in sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Za priznavanje poklicnih kvalifikacij mora posameznik dokazati, da nima prepovedi opravljanja poklica v matični državi, ter priložiti potrdilo pristojnega organa matične države o skladnosti dokazil z enakovrednimi formalnimi kvalifikacijami.

Posameznik, ki pridobi odločbo o priznavanju poklicne kvalifikacije za veterinarja mora na Veterinarski zbornici vložiti zahtevek za izdajo odločbe o veterinarski licenci, in se mora včlaniti v zbornico. Veterinarji se morajo ves čas opravljanja poklica periodično izobraževati in opraviti predpisana preverjanja znanja po programu, ki ga pripravi Veterinarska zbornica.

Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

K vlogi mora ponudnik poleg spodaj naštetih prilog priložiti:

  • Dokazilo, da mu ni prepovedano opravljanje dejavnosti

Pogoji in dokazila

Zadnja sprememba:
22. 11. 2022