Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Potrdilo EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih

Za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ali izdelkov iz njih, ki so navedene v prilogi A Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 znotraj EU, si je treba pridobiti posebno potrdilo EU.

Potrdilo EU se lahko izda izključno za naslednje namene: 

  • za potrditev zakonitosti osebka iz Prilog A, B ali C za izdajo izvoznega dovoljenja, kadar se vloga za izvoz vloži v državi članici, ki ni država porekla osebka,
  • za potrditev zakonitosti osebka iz Prilog A, B ali C za izdajo potrdila o ponovnem izvozu, kadar se vloga za ponovni izvoz vloži v državi članici, ki ni država porekla osebka,
  • za kakršenkoli prenos živih osebkov vrste, navedene v Prilogi A, znotraj Skupnosti iz kraja, navedenega v uvoznem dovoljenju ali kakršnem koli potrdilu, izdanem v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 338/97; dovoljenje ni potrebno, če je treba živo žival prenesti zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in se nato takoj vrne v dovoljeni kraj bivanja,
  • za odobritev izjeme od prepovedi uporabe osebkov iz priloge A v komercialne namen, tako da se za vsak primer posebej izda potrdilo v ta namen.