Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajalec čebelarskega pašnega reda je lokalno čebelarsko društvo upravlja s posameznim pasiščem na območju čebelarskega društva oziroma Čebelarska zveza Slovenije na območju, kjer lokalna čebelarska društva ne predlagajo pašnega reda.

Čebelarski pašni red mora vsebovati:

  • naziv in sedež izvajalca čebelarskega pašnega reda,
  • seznam katastrskih oblin, ki spadajo v čebelarski pašni red,
  • podatke za registracijo stojišč;
  • izjeme glede krajših razdalj,
  • pisan soglasja ali pogodbe z lastniki zemljišč in
  • pozitivna mnenja Zavoda za gozdove  Slovenije o primernosti stojišč v gozdnem prostoru.
Izvajalec pašnega reda vloži pisno vlogo za potrditev čebelarskega pašnega reda na pristojni organ. Pristojni organ potrdi pašni red z odločbo za obdobje petih let

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Register na obstaja

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021