SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vsak, ki se ukvarja z gojenjem rib za poribljavanje, mora imeti pridobljeno vodno pravico za neposredno rabo vode za gojitev vodnih organizmov.

Vodna pravica je pravica do posebne rabe vodnega ali morskega javnega dobra ali naplavin, razen vodnega zemljišča, pridobljena z vodnim dovoljenjem.

Vodno dovoljenje izda pristojni organ za nedoločen čas, vendar največ za 30 let.

Zadnja sprememba:
22. 3. 2022