SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco posrednikov z odpadki

Posrednik lahko ureja obdelavo odpadkov v imenu tretjih oseb, ko ima odločbo o izpolnjevanju pogojev in je vpisan v evidenco posrednikov odpadkov. Evidenco posrednikov odpadkov vodi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnem besedilu: MOP). 

Potrdilo se na zahtevo izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki je v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti posredništva ali poslovnega svetovanja. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik  vloži vlogo za vpis v evidenco pisno ali elektronsko na obrazcu na MOP. Obrazec je dostopen na spletnih straneh MOP. Po administrativni in vsebinski ustreznosti vloge MOP vlagatelju izda potrdilo in ga vpiše v evidenco posrednikov. 

Evidenca o vpisu posrednikov odpadkov vsebuje:

 • splošne podatke posrednika odpadkov,
 • evidenčno številko posrednika odpadkov in
 • datum vpisa posrednika v evidenco.

Posredovalec odpadkov mora vse spremembe podatkov, ki so določene v potrdilu o vpisu v evidenco posrednikov prijaviti na Ministrstvo za okolje in prostor z vlogo v 30 dneh od spremembe.

Zahteve za posredovanje z odpadki, ki jih mora izpolnjevati posrednik z odpadki, preverja pristojna inšpekcija.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Posredovanje odpadkov

 • Pravna oseba ali samostojni podjetnik lahko pridobi odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti posrednika z odpadki in se ga vpiše v evidenco posrednikov z odpadki, če je:

  • v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti posredništva ali poslovnega svetovanja – to so dejavnosti:
   • 46.180 - specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov,
   • 46.190 – nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
   • 70.220 – drugo podjetniško in poslovno svetovanje.

Seznam dejavnosti

Register dovoljenj

Zadnja sprememba:
8. 8. 2022