Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco trgovcev z odpadki

Trgovec lahko kupuje in prodaja nenevarne odpadke, ko ima pridobljeno odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti trgovca z odpadki in je vpisan v evidenco trgovcev z odpadki, ki jo vodi Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljnjem besedilu: MOPE).

Po formalni in vsebinski ustreznosti vloge MOPE vlagatelju izda odločbo in ga po njeni pravnomočnosti vpiše v evidenco trgovcev z odpadki.

Trgovec mora spremembo imena ali naslova oziroma firme ali sedeža prijaviti na MOPE z vlogo v 30 dneh od nastanka spremembe.

Spremembo se prijavi na istem obrazcu, kot je obrazec vloge za pridobitev odločbe o dovolitvi opravljanja dejavnosti trgovca z odpadki.

Zahteve za trgovanje z odpadki, ki jih mora izpolnjevati trgovec z odpadki, preverja pristojna inšpekcija.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

  • Pravna oseba ali samostojni podjetnik lahko pridobi odločbo o dovolitvi opravljanja dejavnosti trgovca z odpadki in se ga vpiše v evidenco trgovcev z odpadki, če je:

    • v Republiki Sloveniji registriran za opravljanje dejavnosti trgovine na debelo z ostanki in odpadki – to je dejavnost 46.770 – trgovina na debelo z ostanki in odpadki.

Register dovoljenj