SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov električne in elektronske opreme

Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik morata biti vpisana v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov električne in elektronske opreme (EEO). Evidenco vodi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP).

Za vpis v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov EEO je potrebno na MOP oddati vlogo za vpis v evidenco proizvajalcev ali vlogo za vpis pooblaščenih zastopnikov proizvajalcev EEO.

Po formalnem in vsebinskem pregledu MOP izda potrdilo.

Zadnja sprememba:
24. 6. 2022