Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v FITO register za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala

Izvajalec poslovne dejavnosti, ki želi opravljati posebno obdelavo, popravljanje oziroma označevanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15, se mora najprej za te dejavnosti vpisati v FITO register. Vloga

FITO register je register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, ki ga vodi Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

V registru se vodijo podatki o obratu, njegovi odgovorni osebi za zdravstveno varstvo rastlin, in mestu predelave oziroma posebne dodelave lesenega pakirnega materiala.

Obrat, ki se želi vpisati v FITO register, mora zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin in biti tehnično opremljen za posebno dodelavo lesenega pakirnega materiala. Podpisati mora izjavo, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz registracije.

Register vzpostavi in vodi pristojni organ. Register se lahko vodi v elektronski obliki.

Vloga za vpis v register se vloži pri pristojnem organu. Kopijo popolne vloge pristojni organ posreduje organu za potrjevanje, kar se šteje kot prijava za uradno potrditev. Po končanem postopku uradne potrditve in če obrat izpolnjuje pogoje, se izda odločba o vpisu v register v roku treh mesecev po prejemu popolne vloge.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Posebna obdelava in označevanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15