Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vpis v razvid zasebnih športnih delavcev

Vpis v razvid se opravi na podlagi predloga za vpis po naslednjem postopku:

1. Vlogo se vnaša preko aplikacije, ki jo odprete s klikom na povezavi:
http://app2.sport.si/razvidivloge/OnlineApplication.xhtml?applicationType=ZSD.

2.    Pri vnosu so neobvezna polja:

 • Pooblastilo (izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti),
 • Točka 4, Pridobljena izobrazba: če nimate izobrazbe s področja športa,
 • Točka 5, Podatki o usposobljenosti: če imate izobrazbo s področja športa in ste izpolnili 4. točko,
 • Točka 6: če licenca ni obvezna za opravljanje dejavnosti.

3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov in s klikom na gumb "shrani" shranite vnesene podatke, s klikom na gumb "tiskaj" pa oblikujete obrazec vloge.

4. Vlogo natisnite in podpišite.

5. Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si ali v pisni obliki na naslov:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Direktorat za šport
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana

Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci s prilogami).

Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo bodo vročene izključno na naslov predlagatelja (športnika).

Vlagatelj se vpiše v razvid za nedoločen čas, mora pa pristojni organ redno, v roku 30 dni, obveščati glede sprememb v zvezi s pogoji za vpis v razvid.

Obvestilo vlagateljem glede obdelave osebnih podatkov (GDPR)

Izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev

POZOR!

Z izbrisom preneha pravica do obveznih oblik zavarovanja: zdravstvenega, invalidskega, pokojninskega.

Izbris iz razvida se opravi na podlagi predloga za izbris po naslednjem postopku:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na: Predlog za izbris iz razvida zasebnih športnih delavcev

2. Pri vnosu je neobvezno polje pooblastilo. Izpolnite samo, če želite, da se odločba vroča na drug naslov ali ime, kot je naslov opravljanja dejavnosti.

3. Ko končate vnos in preverite pravilnost podatkov vlogo natisnite in podpišite.

4. Izpolnjeno vlogo z obvezno prilogo (kopija potrdila o usposobljenosti ali potrdila o izobrazbi na področju športa) je potrebno poslati v elektronski obliki na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si ali (izjemoma) v pisni oblik na naslov:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Direktorat za šport
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana

Vloge poslane po faxu ali na druge elektronske naslove ne bodo obravnavane.

Obravnavajo se samo popolne vloge (pravilno izpolnjeni obrazci) v elektronski obliki poslane na naslov glavne pisarne ministrstva gp.mgts@gov.si.

Vloge, ki ne bodo imele izpolnjene rubrike pooblastilo, bodo vročene izključno na naslov predlagatelja.

Kontaktna oseba:

ga. Anja Ilievski
E: anja.ilievski@gov.si
T: 01/400 37 82

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Zasebni športni delavec

 • Strokovno izobražen delavec je tisti, ki ima izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem višješolskem študijskem programu ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

  Dokazila

  Kopija spričevala ali diplome

  Pravne podlage

 • Strokovno usposobljen delavec je tisti, ki je star najmanj 18 let, ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja na področju športa.

  Pravne podlage

  Skrbnik zakonodaje

  Olimpijski komite Slovenije

  Celovška 25
  1000 Ljubljana

Seznam poklicev

Register dovoljenj

Register ni javen