Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Veterinar v osemenjevalnem središču

Veterinar osemenjevalnega središča je veterinar veterinarske ambulante osemenjevalnega središča ali centra, ki je odgovoren za delo ter stalno kontrolo nad delovanjem osemenjevalnega središča.

Veterinar osemenjevalnega središča je doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco.

Med glavne naloge veterinarja osemenjevalnega središča spada:

 • pregled sposobnosti semena za oploditev,
 • vzorčenje semena za preiskave glede stanja embalaže, ko je seme v izolacijo,
 • izdaja veterinarskih potrdil o opravljenih letnih rutinskih preiskavah plemenjakov,
 • izdaja veterinarskih potrdil o oploditvenih sposobnosti semena.

Pogoji

 • Z vpisom v register posameznik pridobi naziv oziroma poklic veterinar.

  Pisna vloga se vloži pri Veterinarski zbornici.

  Veterinarska zbornica preveri pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varsto rastlin podatke o opravljenem državnem izpitu, pri ministrstvu, pristojnem za delo, pridobi podatke glede priznavanja kvalifikacije, nato pa izda odločbo o licenci.

  Podatki o izdani licenci se vpišejo v register licenc za veterinarje.

   

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021