Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Voditelj in upravljavec čolna

Oseba, ki upravlja čoln mora imeti opravljen izpit za voditelja čolna in preizkus znanja za upravljanje čolna.

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, mora oseba, ki upravlja čoln imeti potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS.

Pogoji

 • Oseba, ki upravlja čoln, mora imeti opravljen izpit za voditelja čolna.

  Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Traja največ 30 minut.

  Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vsebin:

  • pravila o izogibanju trčenja na morju,
  • pomorski predpisi,
  • osnove navigacije,
  • osnove motoroznanstva,
  • mornarska dela in veščine.

  Praktični del izpita pa obsega:

  • pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih;
  • pri predmetu osnove navigacije določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe, merjenje oddaljenosti ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora podati pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki določi kandidatu izpitni rok za opravljanje izpita. O opravljenem izpitu kandidat prejme potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna. Potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo z neomejeno veljavnostjo.

  Kandidat ima pravico do ugovora, ki ga vloži pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, za katerega se ni strinjal z oceno.

  Podrobneje

 • Oseba, ki upravlja čoln z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 m dolžine ali vodni skuter, mora imeti najmanj potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

  Oseba lahko upravlja čoln na vesla in čoln na jadra dolžine do 7 m brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja.

  Program za preizkus znanja obsega naslednje predmete:

  • pravila o izogibanju trčenju na morju,
  • pomorski predpisi.

  Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in traja največ 30 minut. Teoretični del se opravlja ustno.

  Kandidat poda pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki kandidatu določi izpitni rok za opravljanje izpita. Kandidatu, ki je opravil preizkus znanja, izda Uprava Republike Slovenije za pomorstvo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna.

  Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja se izda z neomejeno veljavnostjo oziroma se omeji glede na veljavnost potrdila o zdravstveni sposobnosti.

  Podrobneje

 • Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah (postaja VHF GMDSS), mora biti oseba, ki ima potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s postajo VHF GMDSS.

  Izpitni program obsega:

  • pravila o radijski službi,
  • osnove radiotelefonije,
  • delo na postaji VHF GMDSS ali simulatorju.

  Izpit VHS GMDSS je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se opravlja ustno. Praktični del izpita obsega preverjanje znanja dela na postaji VHF GMDSS ali simulatorju.

  Kandidat, ki želi opravljati izpit VHF GMDSS, mora podati pisno prijavo na Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki mu določi kandidatu izpitni rok za opravljanje izpita. O opravljenem izpitu kandidat prejme potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z radijsko postajo.

  Kandidat ima pravico do ugovora, ki ga vloži pisno v roku 24 ur oziroma najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju izpita, za katerega se ni strinjal z oceno.

  Podrobneje

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.