Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT skozi številke za leto 2021

Na Ministrstvu za javno upravo smo pripravili statistični pregled portala SPOT za leto 2021.

Pogledali smo, koliko vlog je bilo oddanih, za katere postopke največkrat obiščete portal, na katere točke SPOT se najraje vračate.

Ugotavljamo, da se je tudi v letu 2021 povečala oddaja vlog prek kadrovskih programov in programov za obračun plač z uporabo Kadrovskega vmesnika za M obrazce, zlasti pa se povečuje število odjemalcev Vmesnika za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM

Kaj nam kažejo številke

  • letu 2021 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.452.867 vlog:
    • od tega je bilo prek portala oddanih 1.411.858 vlog,
    • prek Kadrovskega vmesnika in Vmesnika eBOL in eNDM  je bilo oddanih skupaj  1.041.009 vlog.
  • V celotni mreži točk SPOT največ postopkov izvedejo na  točkah SPOT - AJPES.
  • Največje število oddanih vlog bilo izvedenih na postopku M-12, sledita postopka M-2 in M-1, nato sledijo vloge za oddajo zahtevkov nadomestilo plače (refundacije).
  • Največ poizvedb za pridobitev elektronskih bolniških listov (eBOL) se izvaja v začetku vsakega meseca.

 

Na straneh Portal SPOT skozi številke in Statistični pregled leta 2021 so na voljo tudi podrobnejši podatki o delovanju in uporabi portala, številu oddanih vlog, pregled oddanih vlog glede na lokacijo od dane vloge in drugi statistični podatki za leto 2021.

 

Portal SPOT je bil v preteklem letu deležen večje grafične prenove, v teku pa sta tudi tehnološka prenova, prenova vsebin, storitev in e-postopkov.

Skupaj z uporabniki še naprej gradimo in izboljšujemo portal SPOT.

Spremljajte nas na spot.gov.si

Ministrstvo za javno upravo