Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Skupaj z razvojem portala se širi tudi nabor e-storitev oziroma e-postopkov, ki omogočajo hitrejše in enostavnejše poslovanje. Ob tem je pomembno dejstvo, da je za določene e-postopke uporaba portala obvezna in s tem raste tudi uporaba portala, število uporabnikov in število vlog oddanih prek portala.

V letu 2018 je bilo prek portala SPOT oddanih 2.168.797 vlog,
od tega je bilo prek portala oddanih 1.138.705 vlog, prek spletnih vmesnikov, ki jih nudi portal (Kadrovski vmesnik e-HRS in Vmesnik za nadomestila e-NDM) pa je bilo oddanih 1.030.092 vlog.
V primerjavi z letom 2017 se je skupno število oddanih vlog povečalo za dobrih 20 %.

Pregled izvedenih postopkov glede na lokacijo oddane vloge

Oddajo vlog in izvajanje postopkov prek portala izvaja tudi mreža točk SPOT, notarjev in sodišč. Za določene vloge pa je možna oddaja le s strani zakonitega zastopnika oz. njegovega pooblaščenca - t.i. vloge "od doma".

V spodnji tabeli je razviden pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge. Tabela nudi tudi pregled statusov obravnavanih vlog.  

 

Tip izpostave Uspešno zaključen postopek Negativno rešeno Skupaj
AJPES 62.531 930 63.461
Druge točke  17.134 301 17.435
Gospodarske zbornice 1.156 13 1.169
Notarji 15.737 750 16.487
Obrtne zbornice 21.154 293 21.447
Od doma 938.774 38.647 983.712
Ostalo 1.488 51 1.539
Sodišča 13.318 1.962 15.280
Spletni vmesniki 1.001.370 28.602 1.030.092
Upravne enote 17.878 297 18.175
Skupaj 2.090.540 71.846 2.168.797

Oddaja vlog prek spletnih vmesnikov eHRS in eNDM

Pomemben del portala SPOT predstavljajo tudi spletni vmesniki, ki so namenjeni poslovnim subjektom, ki uporabljajo informacijske sisteme za vodenje evidenc zaposlenih.

S povezavo vmesnika, ki ga nudi portal SPOT in informacijskega sistema posameznega podjetja oz. poslovnega subjekta, je urejanje postopkov za obvezna socialna zavarovanja hitra in enostavna. Na ta način uporabnikom ni potrebno ročno izpolnjevati obrazcev na portalu SPOT.

Kadrovski vmesnik - eHRS omogoča oddajo in urejanje vloge:

  • prijava v obvezna socialna zavarovanja (M1),
  • odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M2),
  • sprememba obveznih socialnih zavarovanj (M3),
  • prijava in odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

Vmesnik za nadomestila - eNDM pa omogoča:

  • oddajo zahtevkov za nadomestilo oz. refundacijo plače.

V spodnji tabeli so prikazani podrobnejši podatki glede oddaje vlog prek spletnih vmesnikov za leto 2018.

Postopek Kadrovski vmesniki Vmesniki za nadomestila
Nadomestilo plače - refundacija   847
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 142.384  
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 41.626  
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 9.346  
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 138.216  
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 697.673  
Skupaj 1.029.245 847

Število oddanih vlog po postopkih v letu 2018

Največje število oddanih vlog je bilo izvedenih na postopkih za urejanje obveznih socialnih zavarovanj (M1, M2, M3 in M12), nato sledijo vloge za izdajo potrdila A1, nadomestilo plače, prekinitev potrdila A1, itd.

Najmanjši delež pa predstavljajo postopki v zvezi z vlogami za pridobitev dovoljenja za prebivanje in delo tujca (z e-plačilom).

Od vseh je bilo okvirno 89 % vlog oddanih od doma – prek portala ali spletnih vmesnikov, ostale vloge so bile oddane na točkah SPOT ali ostalih pristojnih organih.

V spodnji tabeli so predstavljeni podrobnejši podatki glede na postopek.

Postopek Število vlog
Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 861.355
Prijava v obvezna socialna zavarovanja (M-1) 457.758
Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj (M-2) 423.762
Prijava sprememb podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih (M-3) 86.266
Vloga za potrdila A1 63.392
Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) 63.188
Nadomestilo plače - refundacija 51.954
Vloga za predčasno prekinitev veljavnosti potrdila A1 22.069
Splošni predlog za vpis spremembe v SRG 21.620
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) 17.909
Prijava za vpis samostojnega podjetnika 16.049
Sprememba samostojnega podjetnika 15.678
Oddaja davčnih podatkov za samostojnega podjetnika 14.024
Izbris samostojnega podjetnika iz registra PRS 13.253
Predlog za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. 9.750
Postopek po ZFPPIPP 5.137
Splošni predlog za vpis ustanovitve d.o.o. 4.268
Predlog za izbris iz SRG 4.218
Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD) 3.842
Predlog za vpis poslovne enote 2.356
Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1) za s.p. 2.234
Predlog za vpis spremembe samo v PRS 1.423
Vloga za izdajo dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov 1.355
Davčni podatki 1.231
Predlog za izbris poslovne enote 1.166
Predlog za spremembo pri poslovni enoti 1.055
Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P2) 1.036
Predlog za vpis drugega subjekta v SRG 433
Predlog za vpis nameravane firme 421
Prošnja - enotno dovoljenje za prebivanje in delo s predhodnim plačilom (37. člen ZTuj-2)  238
Predlog za vpis enostavne enoosebne d.o.o. 158
Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja (OZS) 121
Izdaja obrtnega dovoljenja (OZS) 54
Prošnja - enotno dovoljenje za prebivanje in delo z e-plačilom (37. člen ZTuj-2) 24

Sodišča

Postopke prek portala SPOT izvaja tudi 11 okrožnih sodišč. V letu 2018 so sodišča izvedla dobrih 15.000 postopkov. Od tega največ v Ljubljani, sledi sodišče v Mariboru in Celju. Najmanj postopkov je bilo izvedenih na sodišču v Slovenj Gradcu.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate v spodnji tabeli.

Sodišče Število vlog
Okrožno sodišče v Ljubljani 6.929
Okrožno sodišče v Mariboru 1.893
Okrožno sodišče v Celju 1.444
Okrožno sodišče v Kopru  1.232
Okrožno sodišče v Kranju 1.066
Okrožno sodišče v Novi Gorici 748
Okrožno sodišče v Murski Soboti 588
Okrožno sodišče v Krškem 448
Okrožno sodišče v Novem Mestu 394
Okrožno sodišče na Ptuju 325
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu 213

 

Pregled oddanih vlog na fizičnih točkah SPOT v letu 2018

Več kot 120.000 vlog je bilo izvedenih tudi na točkah SPOT. Največ postopkov je bilo izvedenih na AJPES Ljubljana, sledijo AJPES Maribor, Koper in Kranj in točka DATA, poslovne storitve d.o.o.

Podrobnejši statistični podatki so na voljo na tej povezavi. 

Notarji

Tudi notarji izvajajo postopke registracije in ustanovitve gospodarskih družb prek informacijskega sistema SPOT. Skupno so notarji v letu 2018 izvedli 16.487 vlog.

Podrobnejše informacije si lahko ogledate na tej povezavi.

Statistika pooblaščanja

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek. Postopek pooblaščanja se lahko izvede elektronsko prek portala ali s pisno vlogo, ki jo obravnava točka SPOT.

Skupno je bilo v letu 2018 podeljenih 42.049 pooblastil. 1.512 je bilo izvedenih od doma oz. prek portala, večina pooblastil pa je bilo urejenih na eni izmed točk SPOT.

Podrobnejši podatki so na voljo na tej povezavi.