SPOT

Zaposlovanje, delo in socialna varnost

Preverite možne načine dela, zaposlovanja in zahteve glede delovnih pogojev, socialne varnosti in zavarovanj v Republiki Sloveniji, kako pridobiti bolniški list za zaposlenega, uveljavljati refundacijo oziroma nadomestilo plače, napotiti delavca v tujino, zaposliti tujega delavca in pridobiti priznavanje poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini.