SPOT

Za zaposlitev državljanov BiH ali državljanov Srbije na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji oziroma Sporazuma o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji so še naprej potrebna delovna dovoljenja. Izdajamo jih na Zavodu za zaposlovanje. Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD. Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3.d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2. Oba obrazca sta elektronsko podprta preko portala SPOT.

Kje in kako oddati vlogo?

ELEKTRONSKO preko portala SPOT:

 • Delodajalec lahko za tujca vloži vlogo za izdajo
  • delovnega dovoljenja po bilateralnem sporazumu z BiH
  • delovnega dovoljenja po bilateralnem sporazumu s Srbijo

OSEBNO ali po pošti na ZRSZ:

 • vloga se odda osebno na naslov:
 • Vloga se lahko pošlje po pošti na naslov:
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
   Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana

Vloge

Stroški

 • Taksa - tarifna številka 25c: Izdaja dovoljenja na podlagi mednarodnega sporazuma: 70,00 EUR

Pogoji in postopek izdaje

Za pridobitev delovnega dovoljenja mora vlagatelj zadostiti določenim pogojem. Postopek pridobitve dovoljenja in ostale informacije si lahko preberite na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Zadnja sprememba:
9. 12. 2022