Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Za zaposlitev državljanov BiH ali državljanov Srbije na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji oziroma Sporazuma o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji so še naprej potrebna delovna dovoljenja. Izdajamo jih na Zavodu za zaposlovanje. Takšno delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.

Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD. Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3.d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2. Oba obrazca sta elektronsko podprta preko portala SPOT.

Kje in kako oddati vlogo?

ELEKTRONSKO preko portala SPOT:

 • Delodajalec lahko za tujca vloži vlogo za izdajo
  • delovnega dovoljenja po bilateralnem sporazumu z BiH
  • delovnega dovoljenja po bilateralnem sporazumu s Srbijo

OSEBNO ali po pošti na ZRSZ:

 • vloga se odda osebno na naslov:
 • Vloga se lahko pošlje po pošti na naslov:
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
   Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana

Vloge

Stroški

 • Taksa - tarifna številka 25c: Izdaja dovoljenja na podlagi mednarodnega sporazuma: 70,00 EUR

Pogoji in postopek izdaje

Za pridobitev delovnega dovoljenja mora vlagatelj zadostiti določenim pogojem. Postopek pridobitve dovoljenja in ostale informacije si lahko preberite na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.