Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na zavodu za zaposlovanje. Tujci iz tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj.

Pojmi:

 • Tretja država je vsaka država, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švicarske konfederacije
 • Države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP) so države članice Evropske unije, Norveška, Islandija in Liechtenstein

Kje in kako oddati vlogo?

ELEKTRONSKO prek portala SPOT:

 • Delodajalec (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) lahko v skladu z ZTuj-2 za tujca, brez njegovega pooblastila, vloži:
  Prošnjo za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih).
 • Delodajalec (raziskovalna organizacija ali visokošolski zavod), ki ima sklenjen sporazum o gostovanju s tujim raziskovalcem, visokošolskim učiteljem ali visokošolskim sodelavcem, državljanom tretje države lahko v skladu sz ZTuj-2 za tujca, brez njegovega pooblastila, vloži:
  Prošnjo za izdajo - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih)

OSEBNO na upravnih enotah:

Delodajalec lahko v skladu z Tuj-2 za tujca, brez njegovega pooblastila vloži vloge na:

 • upravni enoti, kjer bo tujec prebival, ali
 • upravni enoti, kjer je sedež delodajalca ali
 • upravni enoti, kjer se opravlja dejavnost.

Vloge

Pogoji in postopek izdaje

Za pridobitev enotnega dovoljenja mora vlagatelj zadostiti določenim pogojem. Postopek pridobitve dovoljenja in ostale informacije si lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Stroški

 Stroški se plačujejo ločeno glede na tip stroška in sicer:

 • Taksa za izdajo dovoljenja za prebivanje: 70,00 EUR
 • Strošek tiskovine: 12,00 EUR
Podatki za nakazilo  
SWIFT koda BSLJSI2X
Koda namena GOVT - Plačilo - državni organi
Namen plačila Izdaja BDP - Ime in priimek tujca
IBAN prehodni račun upravne enote
Referenca za takso za dovoljenje za prebivanje SI00 XXXXX-7111010-201 (xxxxxx - del referenceprimer 62448 -7111010-201 za UE Sežana )
Referenca za tiskovino SI00 240340

Pri plačilu bodite pozorni na različni referenci. Izberite prehodni račun glede na upravno enoto, ki ji pošiljate vlogo.

Zadnja sprememba:
4. 10. 2021