Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Razlika med pooblastilom za delo prek portala SPOT in pooblastilom za delo prek vmesnika

Preden začnete urejati ustrezne obrazce vlog za podelitev, preklic ali odpoved pooblastila, preverite, ali želite urediti pooblastilo za delo prek portala SPOT ali pooblastilo za delo prek vmesnika.

Pooblastilo za portal SPOT

Pooblastilo za delo in opravljanje e-postopkov prek portala SPOT uredite in pooblastite fizično osebo, kadar:

  • bo pooblaščena oseba do e-postopkov SPOT dostopala prek portala SPOT na povezavi spot.gov.si,
  • želite, da pooblaščena oseba v imenu vašega podjetja prek portala SPOT opravlja postopke, ki niso podprti na Kadrovskem vmesniku ali Vmesniku za prenos eBOL in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila.

Pooblastilo za spletne vmesnike

Pooblastilo za delo prek Kadrovskega vmesnika (eHRS) ali prek Vmesnika eBOL in eNDM uredite in pooblastite podjetje/poslovni subjekt, kadar:

  • želite M obrazce (prijave, spremembe v obvezna socialna zavarovanja) urejati prek kadrovskega programa (če izpolnjuje pogoje), ki ga ima pooblaščeno podjetje, ali
  • želite pooblaščenemu podjetju omogočiti dostop do e-bolniških listov in/ali oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače prek programa za plače, programa za vodenje odsotnosti oziroma druge programske opreme (če izpolnjuje pogoje).

Primer: Računovodski servis ima ustrezen program za plače in izpolnjuje pogoje, če ima urejeno prijavo odjemalca. Za dostop do bolniških listov ali urejanje M-obrazcev morajo stranke računovodskega servisa urediti pooblastilo.

Grafični prikaz pooblaščanja za portal SPOT in vmesnike