SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

J61.200 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo dejavnosti obratovanja, vzdrževanja ali zagotavljanja dostopa do naprav za prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek brezžične telekomunikacijske infrastrukture. Objekti in naprave za opravljanje teh dejavnosti lahko delujejo na podlagi ene ali več tehnologij.

Sem spada tudi

  • zagotavljanje dostopa do interneta ter prenos radijskih in televizijskih programov prek brezžičnih omrežij

Sem ne spada

  • preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.900
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020