SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

K64.110 Šifra SKD
Dejavnosti centralnih bank se spreminjajo zaradi institucionalnih razlogov.

Sem spada

  • izdajanje nacionalne valute in upravljanje z njo
  • spremljanje in nadzor ponudbe denarja
  • sprejemanje depozitov, ki se uporabljajo za poravnavanje računov med finančnimi institucijami
  • nadzor bančnega poslovanja
  • upravljanje mednarodnih rezerv države
  • delovanje v vlogi bančnika državnega sektorja
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020