SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

S94.110 Šifra SKD

Sem spada

  •   dejavnost organizacij, katerih člani se združujejo zaradi razvoja in ekonomske uspešnosti podjetij na določenem poslovnem področju ali zaradi ekonomske rasti in razvoja določenega geografskega območja ali določene upravne enote, ne glede na vrsto dejavnosti
  •   dejavnost zvez takih združenj
  •   širjenje informacij, zastopanje pred državnimi ustanovami, stiki z javnostjo in pogajanja z delavci
  •   dejavnost trgovinskih, gospodarskih, kmetijskih, obrtnih in drugih zbornic, obrtnih združenj in podobnih organizacij

Sem ne spada

  •   dejavnost sindikatov, gl. 94.200

SURS sem uvršča tudi

  •   (Obrtna zadruga, ki povezuje samostojne podjetnike in majhne družbe (svoje člane) različnih strok (kovinarji, plastiki, mizarji, gradbene stroke …) – poslovno združenje)
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020