SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

S94.200 Šifra SKD

Sem spada

  •   dejavnost združenj delojemalcev, katerih glavni cilj je zastopanje interesov delavcev glede plač, delovnih razmer in skupnega delovanja s pomočjo organizacije
  •   dejavnost posameznih tovarniških sindikatov, panožnih sindikatov in sindikatov posameznih strok, regij, organizacijskih struktur
  •   dejavnost združenj sindikatov

Sem ne spada

  •   izobraževanje, ki ga nudijo te organizacije, gl. 85
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020