SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

M70.210 Šifra SKD
V ta podrazred spada svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč podjetjem in drugim organizacijam pri stikih z javnostjo.

Sem spada tudi

  • lobiranje

Sem ne spada

  • dejavnost reklamnih agencij, gl. 73.1
  • raziskovanje trga in javnega mnenja, gl. 73.200
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020